Datacol logo
Kit za čišćenje Datafap Cleaner uključuje alat i sredstvo koji omogućuje pranje i ispiranje FAP/DPF filtera (filter krutih čestica)

Kit za čišćenje Datafapcleaner

Kit za čišćenje Datafapcleaner posebno je osmišljen za čišćenje filtera čestica FAP / DPF koristeći pištolj za raspršivanje Datairbrush Z750139 i posebna sredstava za čišćenje Z350314 i Z350315.

Uputstvo za upotrebu:

Priključite mesingani ventil na spremniku Datairbrush Z750139 na odgovarajući priključak kompatibilan sa vašim kompresorom zraka. Pomoću žute cijevi spojite pištolj (raspršivač) sa spremnikom. Ovisno o zahvatu koji morate obaviti na pištolj spojite ili konusni raspršivač ili specijalnu sondu. Napunite spremnik tekućinom za čišćenje Datafapcleaning Z350314. Snažno stegnite zatvarač. Provjerite da li je mesingani ventil zatvoren te priključite na cijev komprimiranog zraka. Postepeno otvarajte mesingani ventil crvenom ručkicom unoseći pritisak u bocu Datairbrusha pazeći da ne prijeđete maksimalni dopušteni pritisak od 8 bara. S ugašenim motorom i hladnim ispušnim sustavom uštrcati, pritiskom ručkice na pištolju raspršivača, unutar filtera čestica sa njegove prednje strane 750 ml čistača u smjeru prolaza ispušnih plinova. Pustiti da djeluje 30/40 minuta. Po obavljenom čišćenju, zatvorite mesingani ventil na spremniku, otpustite cijev komprimiranog zraka i prije otvaranja ispustite eventualni preostali pritisak iz spremnika.

Nakon obavljenog čišćenja ponovite postupak upotrebom tekućine za ispiranje Datafaprinsing Z350315. Pustiti da djeluje 4/5 minuta zatim pokrenuti motor i ostaviti ga da radi na minimumu 20 minuta. Na kraju postupka savjetujemo vam da aktivirate jedan ciklus forsirane regeneracije filtera čestica.

Upozorenja:

Umetanje sonde raspršivača Datairbrush Z750139 u ispušni sustav može se izvršiti kroz tlačni senzor ispred filtera čestica odspajanjem protočne cijevi ili otpuštanjem šelni za koji milimetar na vrhu samog filtera.

Ciklus čišćenja neće biti djelotvoran ako je došlo do rastapanja i oštećenja mikro ćelija filtrirajućeg elementa oblika saća.

Po završetku upotrebe prije pospremanja raspršivača temeljito ga očistite i osušite.

Ne koristiti Datairbrush sa sredstvima za čišćenje koji sadržavaju otapala.

Ne ostavljati tekućine za čišćenje Z350314 i ispiranje Z350315 u spremniku Datairbrush Z750139 duže od 60 minuta, zbog opasnosti stvaranja unutrašnjeg pritiska većeg od 10 bara.

Šifra Opis
Z350 400 Kit za čišćenje Datafapcleaner
Šifra Opis Zapremnina
Z350 314* Datafapcleaning tekućina za čišćenje FAP/Dpf 5L
Z350 315 Datafaprinsing tekućina za ispiranje FAP/Dpf 5L
Z750 139 Datairbrush raspršivač 750ml

* – Proizvode upotrebljavati isključivo koristeći raspršivač Datairbrush Z370139

 

 

Podijelite ovaj članak