Datacol logo

Tag: HSS 200

Datalub MAZIVO U SPREJU HSS 200

Proizvod posebno koncipiran za podmazivanje mehaničkih dijelova izloženih visokim pritiscima, oscilacijama i visokim temperaturama. Idealan za vodilice, lance za distribuciju, kardanske zglobove, remenice, zupčanike. Štiti

Pročitajte više »